Impresszum és Jogi nyilatkozat

Honlapunk üzemeltetője

A honlap kiadója az Oktatási és Nyelvi Központ Kft.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29. 4. em.,  Hungary
Tel: +36 1 266 3344
Fax: +36 1 486 2135
Email: budapest1@berlitz.hu

Ügyvezető igazgató: Nadzon Michal  

Területi igazgató: Hoór Kriszta

 

 

Szerzői jog

© Copyright Oktatási és Nyelvi Központ Kft. Minden jog fenntartva. A szövegeket, képeket, grafikonokat, hanganyagokat, animációkat és videókat, illetve azoknak a  Berlitz weboldalain való elhelyezkedését szerzői és egyéb jogok védik. 

A weblapon található szellemi alkotások nem másolhatók, tárolhatók (ide nem értve a weblap megjelenítéséhez használt böngésző átmeneti tárolójában -  cache -  való automatikus tárolást), nem változtathatók meg, nem terjeszthetők semmilyen formában, és nem engedélyezett azok nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, reprodukálása, szerkesztése,  lefordítása, üzleti célra felhasználása a Berlitz előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az anyagok, védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok, egyéb szellemi alkotások engedély nélküli felhasználása a Berlitzet feljogosítja anyagi igényeinek érvényesítésére, kárainak téríttetésére.

A weboldalainkon megjelenő logókat esetenként harmadik fél szerzői jogai védik.

Védjegyek

Hacsak másként nem állítjuk, ezeken a weboldalakon megjelenő minden védjegy a Berlitz Corporation regisztrált védjegye. Ez különösen vonatkozik márkanevekre és logókra is.

Fotóanyagok forrása

Jelen weboldalak a Photocase weboldalról származó fotóanyagokat tartalmaznak: Photocase, 1210-601 Jervis Street, Vancouver V6E 2E2, Canada http://www.photocase.com/de/

Jogi nyilatkozat

Ezeket a weboldalakat a legnagyobb gondossággal állították össze. A tartalmat folyamatosan bővítjük és frissítjük. Mindezek mellett a Berlitz nem felel a weblapon közölt tartalmak aktualitásáért, pontosságáért, el nem érhetőségéért vagy az elérhetőségben bekövetkező fennakadásokért, valamint a weblapon lévő vírusokért vagy bármely más hibáért. A Berlitz csak szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett, illetve bűncselekménnyel okozott károkozás esetén vállal felelősséget a felhasználókat vagy azok számítógépes rendszerét ért, a weblap használatából közvetlenül eredő károkért. Harmadik személyek tevékenységért, illetve az általuk üzemeltetett weboldalakkal összefüggésben a Berlitzet semmilyen felelősség nem terheli.

Továbbá a Berlitz elhárít magáról minden felelősséget az internet használójának számítógépében harmadik fél által elkövetett bármilyen illetéktelen beavatkozásért, és kifejezetten felhívja a figyelmet a vírusok veszélyére és annak lehetőségére, hogy a felhasználó esetleg hackerek támadásának válhat célpontjává.

A vírusok elleni védekezés érdekében ajánlott a legfrissebb keresőprogramok használata, vírusirtó szoftverek installálása és folyamatos frissítése, valamint az, hogy ne nyissunk ki semmilyen ismeretlen forrásból érkező e-mailt vagy e-mail üzenethez csatolt gyanús dokumentumot.

Információ a keretes (framing) technika alkalmazásáról

A Berlitz előzetes, írásos beleegyezése nélkül tilos keretes (framing) technika alkalmazásával más weboldalra beágyazni bármely Berlitz védjegyet, logót vagy szerzői jogvédelem alatt álló információt (beleértve képeket, szöveget, oldalbeállítást vagy kivitelezést).

Tiltott használat

Szigorúan tilos ennek a weblapnak a használata vagy az ahhoz való kapcsolódás azzal a céllal, hogy a weblapot, annak tartalmát vagy biztonsági rendszerét megzavarják vagy károsítsák, vagy hogy a Berlitzet, vagy annak termékeit, szolgáltatásait vagy alkalmazottait zaklassák vagy becsméreljék. Tilos bármilyen nem kért e-mail (spam) irányítása erre a weboldalra vagy ezen a weblapon keresztül máshova.

A weblap használati feltételeinek elfogadása

A weblap használatával a felhasználó elismeri, hogy aláveti magát mindazon, weblapjainkon olvasható szabályoknak és feltételeknek, amelyek a weblapjaink használatáról rendelkeznek, ezeknek minden következményével együtt.

Módosítás

A Berlitz fenntartja magának a jogot, hogy mind a weblapon, mind pedig annak használati feltételeiben bármikor változtatásokat tegyen. Ezek a változások a weblapon való közzétételük pillanatától azonnal hatályba lépnek.

Ügyfélszolgálat

+36 12663344

Berlitz központ

Nyelvi központ Budapest - Bajcsy-Zsilinszky utca

Bajcsy-Zsilinszky út 29.4.em.

1065 Budapest

Telefon: +36 1 475 2050

Kapcsolat

Nyelvi központ Budapest - Váci utca

Váci utca 11/b 4.em.

1052 Budapest

Telefon: +36 1 266 3344

Kapcsolat